ამარცხებს
ტკივილს!

ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება!

როდის ვირჩევთ ტემპალგინს®?

როგორ მოქმედებს ტემპალგინი®?

ტემპალგინი® შეიცავს ორ კომპონენტს:

პირველი ხსნის ტკივილს, მეორე ახანგრძლივებს ტკივილგამაყუჩებელ მოქმედებას და ხსნის ნერვულ დაძაბულობას.

ათავისუფლებს ტკივილისგან

ხსნის ნერვულ დაძაბულობას

რას შეიცავს ტემპალგინი®?

ტემპალგინის® აპკისებრი გარსით დაფარული ყოველი ტაბლეტი შეიცავს აქტიურ

ნივთიერება მეტამიზოლ ნატრიუმს (500 მგ)

და ტრიაცეტონამინ -4 -ტოლუენსულფონატს (20 მგ).

ანალგეზური მოქმედების მქონე აქტიური ნივთიერების - მეტამიზოლ ნატრიუმის - ხარჯზე, ვლინდება ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი.

ამ კომპონენტის დახმარებით ტემპალგინი® ხასიათდება გამოხატული და ხანგრძლივი ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედებით.

ტემპალგინი® ამცირებს მოტორულ აგზნებას და აქვს დამამშვიდებელი მოქმედება, რაც განპირობებულია მეორე კომპონენტის – ტრიაცეტონამინ 4 -ტოლუენსულფონატის გავლენით. ამ კომპონენტის ხარჯზე ტემპალგინი დადებით გავლენას ახდენს ტკივილის ემოციურ ფონზე და ხსნის ნერვულ დაძაბულობას!

ტემპალგინის შემადგენლობაში ამ ორი კომპონენტის კომბინაცია განაპირობებს ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედების გაძლიერებას და გახანგრძლივებას

მიღების წესი და დოზირება:

რეკომენდებულია მიიღოთ ტემპალგინი® საკვების მიღების შემდეგ

მოზრდილები

დოზა:

ჩვეულებრივი დოზა: 1 ტაბლეტი 1-3 ჯერ დღეში;
სტომატოლოგიური მანიპულაციების დროს: 1 ტაბლეტი ჩარევამდე ½ სთ-ით ადრე

მაქსიმალური დღე-ღამის დოზა 4 ტაბლეტი

15 წელზე მეტი ასაკის ბავშვები

დოზა:

ჩვეულებრივი დოზა: 1 ტბ დღის განმავლობაში;

მაქსიმალური დღე-ღამის დოზა 2 ტაბლეტი